Новини

Международен ден на Земята

Международен ден на Земята

Международен ден на Земята

 

На 22 април всяка година се отбелязва Международния ден на Земята. Това е нерелигиозен празник честван в 174 държави, координирани от Международната мрежа за Деня на Земята, чиято цел е опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

История

За първи път Денят на Земята се отбелязва в България на 14 декември 1930 година по инициативата на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Тази инициатива бива подкрепена от други министри на земеделието от цяла Европа и най-вече от председателя на Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис. Предложено е да се чества на 21 март, ден с астрономическа стойност, можещ да задоволи изискванията на всички страни от Северното и Южното полукълбо на Земята.

Приет ден за честване 22 април

Официално за първи път Деня на Земята се отбелязва на 22 април 1970 година в САЩ и Канада. Тогава повече от 20 милиона американци, от всички краища на страната,  участват в проведената демонстрация и настояват политици, бизнесмени, държавници да включат в своите приоритети опазването на околната среда. Резултата от това събитие е оформеното мощно движение в защита на околната среда и приетите закони за чист въздух и чиста вода на САЩ, но чак през 1990 година 22 април официално е обявен за Международен ден на Земята.

Международен ден на Земята, България

България е една от първите страни, които се присъединяват към международното честване на Деня на Земята. В създадения международен организационен комитет нашата страна е представена от Благовест Сендов. На призива за отбелязване на Деня на Земята се отзовават хиляди българи. На 22 април 1992 година, тогавашният президент на България, Желю Желев подписва клетва в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята и тя бива връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена  през юни 1992 година в Рио де Жанейро. От тогава всяка година България се включва в честването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда за съхраняване на живота на планетата ни.

Причини за изменение на климата

Причините за изменение на климата се смятат производството на електроенергия, производство на стоки. Също така, обезлесяването, ползване на транспорт, хранителна продукция, енергоснабдяване на сгради, твърде голямата консумация.

Последици от изменението на климата

Като последици от изменението на климата се отчитат повишаване на температурите, усилващи се бури. Както и повишена суша, затопляне и повишаване нивото на океана, изчезване на видове, недостиг на храна, повишени рискове за здравето, бедност и принудително преселване.

Предизвиканото от човека изменение на климата може да доведе до:
  • Отрицателно въздействие върху селското стопанство в тропиците и субтропиците /заплаха за производствената сигурност/.
  • Допълнително намаляване на количеството и качеството на водата в региони където общностите зависят от дъждовната вода за пиене и напояване на културите.
  • Разпространение на различни болести по хора, животни и растения.
  • Екологичните системи и тяхното биоразнообразие ще бъдат увредени. Което ще доведе до намаляване на възможността на поминъка, а от тук и намаляване на доходите.
Кафето и климатичните промени

Кафето е една от най-консумираните напитки в света, но също така е едно много деликатно растение, което се отглежда само в определени райони в Латинска Америка, Азия и Африка. Според някои проучвания, поради обезлесяването и промяната на климата, през 2050 година зоните в които може да се култивира кафе ще бъдат съкратени на половина. Всичко това ще има големи последици върху произведеното количество и цената на пазара.

Сорт Арабика в „червения списък“

Изследователите от Kew идентифицираха уязвими видове, използвайки критериите за „червен списък“ на Международния съюз за опазване на природата. Които идентифицират характеристиките, които излагат даден животински или растителен вид на риск. Точно в този списък е и сорт Арабика, най-популярното кафе растение от което се добива по-голямото количество кафе на пазара.

А…

Кафените дървета растат в райони с топли дни и хладни нощи. Там където температурите са между 18 и 21 градуса, валежите не трябва да са твърде обилни, а сухия сезон осигурява оптимален цъфтеж. Изследователите предполагат, че с повишаващите се температури и увеличените наводнения. А очаквани в резултат на изменение на климата, заедно с обезлесяването и разпространението на болести и вредители. И ще направят много земи неподходящи за отглеждане на кафени растения през следващите години.

Нужда от нови системи за защита

Тъй като сорт Арабика е един от най-застрашените видове кафе, изследователите твърдят. Че в близко бъдеще правителствата трябва да въведат нови системи за зашита на районите, където се култивират растенията и растат диви видове.

Днес…

Днес най-големият износител на кафе е Бразилия, следвана от Виетнам и Колумбия. Точно в Колумбия, големи части от така наречената „zona Cafetera“. От която идва по-голямата част от колумбийското кафе, вече са засегнати от значителни спадове в производството. От 2013 година, площта предназначена за отглеждане на кафе в Колумбия е намаляла с около 7%, а емисиите на парниковите газове са повишили средните температури в сравнение с 1980 година с 1,2 градуса. Много култури са били заразени от гъбички и бактерии, които виреят при по-високи температури. Фермерите е трябвало да преместят насажденията на по-висока надморска височина.

И…

През 2014 година екип изследователи от Хумболтовия университет в Берлин предположи, че най-засегнатите култури ще са тези. Които виреят на малки географски ширини и ниски надморски височини. Според тях някои нови райони на Източна Африка и Азия могат да станат по-подходящи за отглеждане на кафе. Но адаптирането на растенията към новите територии би било рисковано. Кафеното дърво има специфичен жизнен цикъл. За да произведе плодове на кафеното растение са нужни 3 – 4 години. А качеството и количеството на реколтата намаляват с времето.

Спад в производството на кафе

В тази връзка Международната организация за кафе – ICO /междуправителствена организация, имаща за цел да подобри сътрудничеството между страните, които купуват и разпространяват кафе и страните производителки/ подчерта спад в производството, дължащ се отчасти на въздействието на пандемията от коронавирус, която удари доста силно и неконтролируемо някои страни от Латинска Америка, като Бразилия и отчасти на изменението на климата.

Цени на кафето и спад в производството

Днес, спада в производството и износа обаче не се дължи единствено на пандемията и изменението на климата. Според Financial Times през 2018 и 2019 година, цените на кафето са били толкова ниски, че са принудили много фермери в Латинска Америка да се откажат от реколтата си. Едно от нещата, които свалиха цените е по-голямото предлагане на кафе с ниско качество и увеличаване на непродадените наличности.

А…

В някои случаи мултинационални компании /примерно Starbucks/ се намесиха със значителни инвестиции, за да осигурят технологични инструменти на дребните фермери и за засаждането на нови дървета. Сключиха споразумения директно  с местните кооперации или производители за договаряне на справедлива цена въз основа на техните разходи и печалби.

Какво мога да направя?

Всеки от нас, независимо къде живее, може да помогне за справяне с изменението на климата. Като намали въглеродните емисии в ежедневието си. Например като ходим пеша или караме колело вместо кола. Така можем да участваме в рециклирането на  отпадъци. Както и да изключваме неизползваните електрически уреди от мрежата… Това е само малка част от това, което можем да направим. На пръв поглед малки стъпки, но те са наистина важни, особено ако това се прави от всички.

Друго…

Друго важно средство е разпространението на информацията. Много хора не осъзнават сериозността на проблема с изменението на климата и може би повишението на осведомеността също би ги подтикнало към конкретни действия.

Свързани продукти