Новини

Органично кафе

Органично кафе

Органично кафе

 

Когато говорим за кафето, не може да не споменем, че това е една от най-популярните напитки в света. Пием го както сутрин за да се разсъним, така и в почивките по време на работа. Често то присъства на делови срещи и при приятни разговори с любимите ни хора. Консумирайки го знаем, че то има благоприятно влияние за нашето здраве. Осигурява ни антиоксиданти и витамини, но има и други ползи за тялото. Здравословните ефекти на кафето са доказани – то подобрява концентрацията, физическата активност и дори спомага за сваляне на излишни килограми.

Но…

Но неговите ползи се увеличават още повече, когато то е органично. Органичното кафе опазва здравето, както на тези които го пият, така и на тези, които го произвеждат. Просто на фермерите, култивирайки кафе в плантациите, не им се налага да влизат в контакт с токсични химикали. Може да се каже, че най-голямото предимство на органичното кафе е ефекта върху природата. То предпазва местната екосистема, тъй като не я излага на токсични химикали, осигурявайки по добро качество на въздуха и водата в района, в който се отглежда.

Какво е органично кафе?

Органичното кафе, наричано още био, е кафено растение, но отглеждано без използване на пестициди и химически торове, при пълен респект на природата и съобразяване с нейните закони. Всичко това оказва влияние и върхуЗ качеството на крайния продукт.

Сертифициране на органично кафе

През последните години, на фона на медийното внимание към качеството на това което се предлага на пазара, органичното кафе беше в центъра на интересни промени. За да ги разберем по-добре е необходимо да се върнем малко назад във времето. Доскоро този продукт беше сертифициран от множество частни организации, всяка със своите си критерии и стандарти. Европейската общност, за да гарантира прозрачност и безопасност за крайния потребител, започна процедура по унифициране и създаде марката  Euroleaf. Днес тя се счита за единствената разрешена за целите на гореспоменатото органично сертифициране.

За да бъде наречено „Био“, кафето трябва да бъде сертифицирано два пъти годишно, по време на самото производство в страната на произход и по време на продажбата в страната на потребление.

Производителите

Производителят посочва ежедневно действията и събитията в плантацията, естеството и количеството на всички продукти използвани в процеса на отглеждане на растенията, но също така и по време на съхранение и транспорт на вече готовата продукция.

Останалите участници по веригата

Важно е да споменем, че докато производителите на кафе по света са под натиска за екологичен производствен процес, то останалата част от индустрията също носи отговорност. Секторът на кафето не е само селско стопанство. Участниците по веригите на доставка, печене, опаковане също трябва да са съпричастни по този въпрос. Еднаква прозрачност трябва да има при транспортирането, по време на печене, по време на процеса на трансформацията, в условията на опаковане.

Как се отглежда органично кафе

В предишните редове уточнихме, че ориентирът е използването на естествени торове и липсата на различни химикали. На мястото на химическите пестициди се използват естествени методи за защита на растенията от атаки на вредни насекоми. За наторяване предимно се употребява компост, получен от отделения от семената плод. Що се отнася до борбата с плевелите се използват механични и неинвазивни средства. Всичко това се прилага при пълно зачитане на околната среда и избягване на излагане на суровината на химически агенти.

Когато садят, наторяват, берат реколтата и транспортират продукцията земеделските стопани използват енергия и отделят въглероден двуокис, а това замърсява околната среда. Имайки това предвид, със сигурност има действия, които фермерите могат да предприемат.

А…

Кафето е растение, което фотосинтезира. Това означава, че то абсорбира въглеродния двуокис от атмосферата и отделя кислород. Освен това е многогодишно и не е необходимо да се засаждат нови растения след всяка реколта, като при други култури /соя, царевица, ориз/. Това помага донякъде да се балансира отпечатъка от производството на кафе върху околната среда, но не винаги това е достатъчно. Някои производители отглеждат кафето си сред сенчестите дървета в тропичните гори, така нареченото агролесовъдство. Това има ползи както за качеството на кафето, така и за въздействието върху околната среда.

Биологично земеделие

Компаниите, които произвеждат органично кафе не използват химикали, но почвата върху която растат кафените дървета трябва да е без следи на химични торове и синтетични пестициди поне през последните пет години. При едно глобално биологично управление циклите и дейностите изключват използването и на генетично модифицирани организми.

Биологичното земеделие също така подлежи задължително на предварително определен стандарт и на специфични и строги правила, които позволяват то да бъде сертифицирано, имено като биологично. Контрола и сертифицирането се извършват от официални и независими международни марки, като Ecocert в страната производител.

 

Защо да пием органично кафе?

  • Богато на полезни за здравето вещества. Органичното кафе ни осигурява антиоксиданти, витамини и има много други ползи, произтичащи от консумацията му.
  • Естествена гаранция. Използвайки био кафе, вие няма да влезете в контакт с пестициди, химически продукти или торове.
  • Грижа за околната среда. Кафе отгледано по природосъобразен начин, допринася за намаляване на емисиите на парникови газове вредни за здравето на планетата, които са и причина за изменението на климата. Пиейки органично кафе вие ще помогнете косвено в грижите за опазване на околната среда като цяло.
  • Опазване на фауната. И накрая още една причина, която може би не сте си представяли. Органичното кафе помага за опазването на нашата фауна, защото отглеждането му съдейства за развитието и защитата преди всичко на птиците и насекомите, зачитайки естественото им местообитание.

Продукти от органично кафе

Много марки започнаха да произвеждат нови продукти и смеси, направени от органично кафе. Днес био кафе се предлага в различни формати – кафе на зърна, смляно, моно дози, в това число чалди и капсули за почти всички системи.

Органични капсули

Органичните капсули са съвместими с формата на най-известните марки, но за разлика от нормалните те не само съдържат био кафе, но обикновено се произведени изцяло от биоразградими материали. По този начин  се улеснява изхвърлянето им, без да е необходимо разделянето на материалите и така се избягва генерирането на ненужни отпадъци.

Био кафето е един нов свят, който сега се открива

Свързани продукти